Cenne książki

W książkach zapisane są dzieje kuli ziemskiej, jego historia, kultura, wynalazki. Wszystko, co stanowi o tym, w której rzeczywistości przyszło ludziom dziś żyć. Od wieków pozycje były pieczołowicie trzymane i chronione przed zniszczeniem. Budowano biblioteki, gdzie gromadzono pełną dostępną wiedzę. Tak samo jest dziś. W muzeach możemy podziwiać starodruki, zabytki piśmiennictwa z początków naszej epoki. Też prywatni kolekcjonerzy posiadają w swoich zbiorach najbardziej znane dzieła ludzkości.

Wartościowy księgozbiór

Dlatego tak niebotyczny szacunek, jaki okazujemy wiadomości zgromadzonej przez wieki, zawartej dokładnie w książkach. To swoiste pomniki, jakie człowiek sam sobie wystawił. Częściej pojawia się pragnienie posiadania takiej cząstki historii, takiej małej cegiełki, która legła u podstaw naszej cywilizacji. Dlatego tak niejednego poszukiwaczy starodruków, publikacji, jakie w jakiś przepis wpłynęły na dzieje świata. Przeszukują oni antykwariaty oraz sklepy ze starociami w wyszukiwaniu drogocennych egzemplarzy.

Aukcje staroci

Na aukcjach w pewnych sytuacjach ukazują się oferty dystrybucji publikacji, jakie odegrały niebagatelną rolę w historii. Takie oferty pochodzą od prywatnych kolekcjonerów, pasjonatów, lub jasno wyrafinowanych graczy, jacy wiedzą, w co inwestować, żeby rzetelnie zarobić, a wkład w antyki na każdym kroku się opłaca. W tym miejscu należy zadać sobie pytanie: albo takie zabytki winny zostać w prywatnych rękach? Bądź raczej muszą znaleźć się w muzeum, by każdziuteńki, kto jedynie ma chęć, zdołał je podziwiać? A dodatkowo prywatny kolekcjoner nie będzie szczędził kasy oraz zaangażowania, by zatroszczyć się o przedmiocik, którego uzyskanie wymagało sporo trudu. Czy też natomiast nie jest egoizmem zatrzymywanie go jedynie dla siebie?